Akademia Trenerska Badmintona po raz dwunasty organizuje kurs na „Instruktora Badmintona z certyfikatem PZBad”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie odbywa się w formie warsztatów weekendowych, podczas których realizowany jest program Polskiego Związku Badmintona.

Co uzyskasz szkoląc się z Nami:

  1. Opanowanie techniki podstawowych uderzeń
  2. Metodyka nauczania podstawowych uderzeń
  3. Podstawy poruszania się po korcie
  4. Zasób ćwiczeń nauczających i doskonalących podstawowe uderzenia
  5. Zwiększenie zasobu gier i zabaw w treningu badmintona
  6. Umiejętność planowania atrakcyjnych zajęć badmintona

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  1. Podręcznik trenera
  2. Pamiątkową koszulkę
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia (pod warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu)

Terminy szkolenia:

15 – 16.09.2018 Olsztyn
29 – 30.09.2018 Olsztyn
10 – 11.11.2018 Olsztyn
17 – 18.11.2018 Olsztyn
24 – 25.11.2018 Olsztyn

Koszt szkolenia: 1500 zł
Koszt egzaminu: 150 zł

Miejsce szkolenia: Olsztyn Hala Warmia ul. Sybiraków 36

Informacje odnośnie planu szkolenia w poniższym linku:

Kliknij Tutaj!

Formularz zgłoszeniowy w poniższym linku:

Kliknij Tutaj!

Osoba do kontaktu:

Jarosław Suwała

518 – 456 – 101

info@atbad.pl