INFORMACJE

Szanowni Rodzice i Zawodnicy,

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, Sanepidu oraz MEN w związku z przeciwdziałaniem i ryzykiem zakażenia COVID-19, prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zawartymi w nim informacjami oraz podpisanie oświadczenia w przypadku zgody z zawartymi w nim punktami.

Informujemy, że stosujemy procedury sanitarno-higieniczne, zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 i dokładamy wszelkich należytych starań, aby zajęcia odbywały się w sposób bezpieczny.

Z poważaniem,
Trenerzy

Oświadczenie i regulamin COVID